Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΟΞ 29-4-2014

Αρ. Πρωτ. 10094 Αθήνα, 1 Απριλίου 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ξ. ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00
Στο ξενοδοχείο «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ», Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα, τηλ.: 210 3370000
* Έχει προσκληθεί ο Υπ. Εργασίας κ. Ιωάννης Βρούτσης

 

Προς
τους κ.κ. Προέδρους
των Ξενοδοχειακών Ενώσεων –
Μέλη της ΠΟΞ
και τους εκλεγμένους Αντιπροσώπους τους
Κύριοι Συνάδελφοι,

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΞ, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2014, αποφασίσθηκε η σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της στις 15 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ». Εάν κατά την παραπάνω ημερομηνία δεν υπάρξει απαρτία, όπως αυτή προβλέπεται από το Καταστατικό της ΠΟΞ, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Απριλίου 2014, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Εάν και την ημερομηνία αυτή δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση και ανεξάρτητα απαρτίας όπως ορίζεται από το Καταστατικό της Π.Ο.Ξ., στις
29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Στο ξενοδοχείο «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ», Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα, τηλ.: 210 3370000

Σε περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να παρευρεθείτε, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε εγγράφως κάποιον από τους εκλεγμένους αντιπρόσωπους σας στην ΠΟΞ, για να σας εκπροσωπήσει. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να φέρει μέχρι δύο (2) εξουσιοδοτήσεις και μόνο από αντιπροσώπους της ένωσης στην οποία ανήκει.
Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. Έγκριση Πεπραγμένων της Π.Ο.Ξ. για το έτος 2013
2. Ανάγνωση και Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής
3. Έγκριση Ισολογισμού 2013
4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2014
5. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για βασικά θέματα του κλάδου
6. Πορεία του Τουρισμού για το έτος 2014

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και
Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Γενικός Γραμματέας Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Φιορεντίνος Γιάννης Α. Ρέτσος

 

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων