Δελτίο Τύπου ΠΟΞ 30-10-2014 κόστος θέρμανσης

Σταδίου 24 – 10564 Αθήνα
Τηλ. 210-3312535 – 210-3312536
Φαξ 210-3230636
E-Mail: info@hhf.gr
Site: www.hhf.gr

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η έναρξη της φετινής χειμερινής περιόδου – τα τουριστικά δεδομένα και μεγέθη της οποίας είναι εντελώς διαφορετικά από τα αντίστοιχα τη θερινής περιόδου – βρίσκει μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ξανά αντιμέτωπες με το φλέγον ζήτημα του ενεργειακού κόστους.
Για τις εν λόγω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις – μικρομεσαίου μεγέθους, στην πλειονότητά τους – και ιδίως σε αυτές που λειτουργούν σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές της χώρας, η χρήση του συστήματος θέρμανσης είναι απαραίτητη το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου για την εξυπηρέτηση των πελατών τους και το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί θεμελιώδες εφόδιο για την εύρυθμη λειτουργία τους. Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι το κόστος του πετρελαίου για μία μέση ξενοδοχειακή επιχείρηση χειμερινής λειτουργίας, αντιστοιχεί σε ποσοστό από 25% έως και 50% του συνολικού λειτουργικού της κόστους, ανάλογα με τη γεωγραφική της θέση.
Η εφαρμογή του μέτρου της εξίσωσης του ΕΦΚ σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, χωρίς να λαμβάνεται πρόνοια για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με «ψυχρά κλίματα», αποδείχθηκε ιδιαιτέρως επιζήμια έως και καταστροφική, για τη λειτουργία των ξενοδοχείων.
Ιδίως δε, αν ληφθεί υπόψη ότι οι επιχειρήσεις αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εσωτερική αγορά, η οποία εξακολουθεί να διέρχεται σοβαρής κρίσης, με σοβαρά προβλήματα και συνέπειες στην ευρύτερη οικονομία ολόκληρων περιοχών.
Η πρόσφατη μείωση κατά 30% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μολονότι είναι ένα θετικό βήμα, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα καθώς δεν επιφέρει κάποια ουσιαστική ελάφρυνση στο κόστος θέρμανσης των ξενοδοχείων.
Η ΠΟΞ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε μία ορθολογική και οριστική διευθέτηση του ζητήματος, με τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος απομείωσης των φόρων επί Γεωγραφικών Ζωνών, όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι γεωγραφικές / κλιματολογικές παράμετροι κάθε περιοχής.
Επιπρόσθετα, επαναφέρει το αίτημά της για μια πρακτική, δοκιμασμένη λύση, που δεν απαιτεί πολύπλοκες λογιστικές αναπροσαρμογές στην πηγή προμήθειας του πετρελαίου (και ικανοποιεί και τον κρατικό στόχο της πάταξης της λαθρεμπορίας στα καύσιμα) μέσω της επιστροφής ποσοστού 35% επί της τιμής των τιμολογίων για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε υψόμετρο πάνω από 600 μέτρα και 30% για τις αντίστοιχες που δραστηριοποιούνται σε υψόμετρο έως 599 μέτρα. Η εκκαθάριση θα πρέπει να πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των τελωνείων της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται οι επιχειρήσεις.
Παράλληλα, θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ξενοδοχείων σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, προκειμένου να μπορέσουν να επενδύσουν σε εφαρμογές και λύσεις που θα συμβάλουν στην περαιτέρω μείωση του ενεργειακού τους κόστους.

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων