Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΟΞ 22-4-2015

Αρ. Πρωτ. 10066                      Αθήνα, 06 Μαρτίου 2015

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ξ. ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015 ΚΑΙ  ΩΡΑ  11:00

 

ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ» ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 18-20, ΑΘΗΝΑ

 

 

 

Προς

τους κ.κ. Προέδρους

των  Ξενοδοχειακών Ενώσεων –

Μέλη της ΠΟΞ

και τους εκλεγμένους Αντιπροσώπους τους

 

 

Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΞ, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2015, αποφασίσθηκε η σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της  στις 8 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο «Ηλέκτρα Παλλάς», Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, 10557 Αθήνα. Εάν κατά την παραπάνω ημερομηνία δεν υπάρξει απαρτία, όπως αυτή προβλέπεται από το Καταστατικό της ΠΟΞ, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Εάν και την ημερομηνία αυτή δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση και ανεξάρτητα απαρτίας όπως ορίζεται από το  Καταστατικό της Π.Ο.Ξ., στις

 

22 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

 

Στο Ξενοδοχείο «Ηλέκτρα Παλλάς», Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, 10557 Αθήνα

 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους σας δεν μπορέσει να παρευρεθεί, μπορεί να εξουσιοδοτήσει εγγράφως είτε τον πρόεδρο της ενώσεώς σας είτε κάποιον από τους υπόλοιπους εκλεγμένους αντιπρόσωπους σας στην ΠΟΞ, για να τον εκπροσωπήσει. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να φέρει μέχρι δύο (2) εξουσιοδοτήσεις και μόνο από αντιπροσώπους της ένωσης στην οποία ανήκει.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

 

Έγκριση Πεπραγμένων της Π.Ο.Ξ. για το έτος 2014

Ανάγνωση και Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής

Έγκριση Ισολογισμού 2014

Έγκριση Προϋπολογισμού 2015

Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.

Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για βασικά θέματα του κλάδου

Πορεία του Τουρισμού για το έτος 2015

Ενημέρωση για το Αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας (αρ. 41 Ν.4308/14).   Λήψη απόφασης για την τιμή διάθεσής του

Αρχαιρεσίες για την εκλογή των καταστατικών οργάνων της Π.Ο.Ξ.

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και

Συναδελφικούς Χαιρετισμούς,

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας                                   Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Φιορεντίνος                               Ιωάννης Α. Ρέτσος

 

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων