Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΟΞ 11-5-2016

Αρ. Πρωτ. 10030                                             Αθήνα, 3-2-2016

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ξ. ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 MAΙOY 2016 ΚΑΙ  ΩΡΑ  11:30

 

ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ» ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 18-20, ΑΘΗΝΑ

 

 

 

Προς

τους κ.κ. Προέδρους

των  Ξενοδοχειακών Ενώσεων –

Μέλη της ΠΟΞ

και τους εκλεγμένους Αντιπροσώπους τους

 

 

Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΞ, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2016, αποφασίσθηκε η σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της  στις 27 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 στο ξενοδοχείο «Ηλέκτρα Παλλάς», που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου αρ.18-20. Εάν κατά την παραπάνω ημερομηνία δεν υπάρξει απαρτία, όπως αυτή προβλέπεται από το Καταστατικό της ΠΟΞ, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαΐου 2016, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Εάν και την ημερομηνία αυτή δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση και ανεξάρτητα απαρτίας όπως ορίζεται από το  Καταστατικό της Π.Ο.Ξ., στις

 

11 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30

 

Στο Ξενοδοχείο «Ηλέκτρα Παλλάς», Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, 10557 Αθήνα

 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους σας δεν μπορέσει να παρευρεθεί, μπορεί να εξουσιοδοτήσει εγγράφως είτε τον πρόεδρο της ενώσεώς σας, είτε κάποιον από τους υπόλοιπους εκλεγμένους αντιπρόσωπους σας στην ΠΟΞ, για να τον εκπροσωπήσει. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να φέρει μέχρι δύο (2) εξουσιοδοτήσεις και μόνο από αντιπροσώπους της ένωσης στην οποία ανήκει.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

 

Έγκριση Πεπραγμένων της Π.Ο.Ξ. για το έτος 2015

Ανάγνωση και Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής

Έγκριση Ισολογισμού 2015

Έγκριση Προϋπολογισμού 2016

Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για βασικά θέματα του κλάδου

Πορεία του Τουρισμού για το έτος 2016

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και

Συναδελφικούς Χαιρετισμούς,

 

 

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας

                     

               

                                                    

Γιάννης Α. Ρέτσος                                    Γρηγόρης Τάσιος

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων