Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Λ.Α.Ε./ΟΓΑ 2016 & Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού Λ.Α.Ε./ΟΓΑ 2016

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΤΟΣ 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΕΚ 1762_16_6_2016

Αίτηση συμμετοχής (εδώ)

Άδεια Πισίνας 2016

Αίτηση Επιδότησης _Ιαματικές_2016

Αναγγελία Fax

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων