Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2016 (ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016).

ΦΕΚ Β 1668_2016

Egkyklios LAEK 1-15 2016

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων