Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΕΚ

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2

ΦΕΚ 491 Β 2017 Πλαίσιο Μαθητείας

Πρακτική Άσκηση θέρους 2017 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και των σπουδαστών/σπουδαστριών ΑΣΤΕ των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων