Επιστολή ΠΟΞ με θέμα : Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης του αιγιαλού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις – Ζητήματα προς επίλυση .

Επιστολή ΠΟΞ με θέμα : Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης του αιγιαλού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις – Ζητήματα προς επίλυση .

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων