Επιστολή ΠΟΞ σχετικά με την ΚΥΑ για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού

Προς
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
Υπουργό Οικονομικών

κα. Θεοπίστη Πέρκα
ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας
Υπουργείου Οικονομικών

Κοινοποίηση :
κα. Έλενα Κουντουρά
Υπουργό Τουρισμού

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμη Κυρία Γενικέ Γραμματέα,

Στις 12 Μαΐου 2017 και ενώ πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είχαν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τους, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η με αριθμό ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. που ρυθμίζει τη διαδικασία της παραχώρησης της απλής χρήσης του αιγιαλού. Παράλληλα μέχρι σήμερα δεν έχει επιλυθεί το ζήτημα της ομορότητας της επιχειρήσεως στην περίπτωση που μεσολαβεί δημόσιο κτήμα.
Δεν είναι δυνατόν να αποτελεί και με βάση τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, κοινή παραδοχή, η ανάγκη επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να μην έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του έμπροσθεν αυτών χώρου του αιγιαλού πριν τα τέλη (στην καλύτερη των περιπτώσεων) Μαΐου, όσες δε υποχρεώθηκαν εκ των πραγμάτων, επειδή είχαν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τους, να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο χώρο προηγουμένως να υφίστανται κυρώσεις. Κυρώσεις οι οποίες, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., ανέρχονται τουλάχιστον στο 20% του συνόλου του ετήσιου ανταλλάγματος (αν τελικώς η επιχείρηση λάβει τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου), μπορούν δε να φθάσουν ή και να υπερβούν και το τριπλάσιο του ανταλλάγματος χρήσης (αν η μίσθωση του αιγιαλού δεν καταστεί εφικτή για τον οποιονδήποτε λόγο).
Κύριε Υπουργέ, Κυρία Γενικέ Γραμματέα,
Με δεδομένο πως η έκδοση της ανωτέρω Κ.Υ.Α. καθυστέρησε υπέρ το δέον, γεγονός για το οποίο δεν ευθύνονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες ασφαλώς δεν είχαν τη δυνατότητα να μεταθέσουν την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τους, πιστεύουμε πως δεν πρέπει να επιβληθεί για το έτος 2017 η οποιαδήποτε κύρωση στις επιχειρήσεις εκείνες που έσπευσαν να προβούν σε χρήση του αιγιαλού πριν συνάψουν τη σχετική σύμβαση παραχώρησης.
Επίσης παρακαλούμε ξανά για τις ενέργειές σας ώστε να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα της ομορότητας των επιχειρήσεων στην περίπτωση που ανάμεσα στις εγκαταστάσεις τους και τον αιγιαλό μεσολαβεί δημόσιο κτήμα (βλ. σχετικά με Αρ.Πρωτ 10051/6-3-2017 επιστολή μας).
Τέλος, επ΄ευκαιρία της παρούσας, θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας το ζήτημα της, με συγκεκριμένα ασφαλώς αυστηρά κριτήρια, τα οποία θα αποβλέπουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, πολεοδομικής τακτοποίησης των εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευασθεί στο αιγιαλό. Σημειώνουμε πως στις περισσότερες περιπτώσεις οι κατασκευές αυτές, πέραν του ότι έγιναν για αντικειμενικούς λόγους, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω διάβρωση του εδάφους, είναι πλήρως ενταγμένες στην ιδιαιτερότητα της μορφολογίας της κάθε περιοχής και κατασκευασμένες με τρόπο που αποσκοπεί ακριβώς στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, σε κάθε δε περίπτωση η ύπαρξη τους αποτελεί πραγματικό γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να αγνοούμε. Μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία θα συμβάλλει και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Α. Ρέτσος                                                                                                            Γρηγόρης Τάσιος

 

 

Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                                                                  Γενικός Γραμματέας

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων