Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» – Παρατηρήσεις της Π.Ο.Ξ.

 

logo12

Προς:

κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου

Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

Κοινοποίηση 

κα. Έλενα Κουντουρά 

Υπουργό Τουρισμού

 

Θέμα: Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» – Παρατηρήσεις της Π.Ο.Ξ.

 

Κύριε Υπουργέ,

Πληροφορηθήκαμε πως προωθείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ πρόγραμμα για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται και η ίδρυση νέων κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων μικρής δυναμικότητας.

Καταρχάς θέλουμε να σημειώσουμε πως παρόμοιες δράσεις που αφορούν την ίδρυση νέων ξενοδοχειακών μονάδων και όχι τον εκσυγχρονισμό ήδη υφιστάμενων, θα πρέπει να υλοποιούνται αφού έχει προηγηθεί ειδική εμπεριστατωμένη μελέτη από την οποία θα προκύπτουν οι ανάγκες και οι δυνατότητες κάθε περιοχής, η δυναμική της ζήτησης και η επάρκεια του αντίστοιχου τουριστικού προϊόντος/υπηρεσιών. Μόνο με αυτή την προϋπόθεση θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και την προστασία και ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών. Εξ όσων γνωρίζουμε τέτοια μελέτη δεν έχει προηγηθεί εν προκειμένω και σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε ενημερωθεί για αυτήν, ούτε έχουμε κληθεί να καταθέσουμε τις απόψεις μας επί αυτής.

Ειδικά αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεων ανέγερσης νέων κύριων/μη κύριων καταλυμάτων στις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης η Π.Ο.Ξ. έχει κατ΄ επανάληψη επισημάνει πως η εξαίρεση των ανωτέρω τμημάτων της επικράτειας από την ενίσχυση τέτοιου είδους δράσεων επιβάλλεται τόσο για λόγους ορθολογικής τουριστικής ανάπτυξης της χώρας (δεδομένου πως στις συγκεκριμένες περιοχές παρουσιάζεται ήδη υπερσυγκέντρωση καταλυμάτων), όσο και προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού (δεδομένου πως τα υφιστάμενα καταλύματα δεν επιδοτήθηκαν για την ανέγερση – επέκτασή τους).

 

Με εκτίμηση,

 

Γρηγόρης Τάσιος                                                                                      Κώστας Χατζηκωνσταντίνου

 

Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                                                  Γενικός Γραμματέας

 

 

 

 

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων