Δημόσια Πρόσκληση Νο 2 /2018 προς Εποχικές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018»

2-2018 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων