Επίκαιρη Νομοθεσία

ΠΟΛ 1022/24-1-2012 Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας για τις σχολικές εκδρομές. Αρ.Πρωτ.: 5181/Γ7/17-1-2012

Εγκύκλιος ΙΚΑ 28-12-2011 “Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 43 του ν.3986/2011 περί συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου νέων ηλικίας 18-25 ετών για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

ΦΕΚ 152/1-7-2012 άρθρο 43 του Ν.3986/2011 περί συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου νέων ηλικίας 18-25 ετών για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011 Βαριές & Ανθυγιεινές εργασίες

ΠΟΛ 1251/20-12-2011 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού σχετικά με το Ειδικό Τέλος Ακινήτων

ΦΕΚ 262/Α/16-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Αρ. 2 Ειδικό Τέλος Ακινήτων

ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011 ΥΑ 129287 Εκδρομές μαθητών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

ΠΟΛ 1244/1-12-2011 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών

ΦΕΚ 249/Α/15-11-2011 Ν.4030 Νέος Τρόπος Αδειών Δόμησης (Αρ.49. παρ. 11 παραδοσιακοί οικισμοί Αρ.51 παρ. 4 συμψηφισμός αυθαίρετα.

ΦΕΚ 2298/Β ΠΟΛ1211/13-10-2011 Τέλος ακινήτων Αρ.2 τελευταία παράγραφος Ξενοδοχεία

ΠΟΛ 1208/5-10-2011 Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά και στην παράδοση μη αλκοολούχων ποτών.

ΠΟΛ 1182 /26-08-2011‏ Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση

ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011 Ν.4002 Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα (Πολυνομοσχέδιο)

ΠΟΛ 1170/5-8-2011 Υπαγωγή στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ των υπηρεσιών εστίασης γενικά //ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΦΕΚ 170/Α/5-8-2011 Ν.3996 Αναμόρφωση ΣΕΠΕ

ΦΕΚ 1597/6-7-2011 ΥΑ 8914 Παράταση προθεσμιών καταβολής τέλους λειτουργικής τακτοποίησης τουριστικών καταλυμάτων

ΦΕΚ 66/Α/31-3-2011 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

ΠΟΛ 1027/9-2-2011 Συναλλαγές άνω των 3000 ευρώ

Nέος Αναπτυξιακός Νόμος – ΦΕΚ 8 Α/1-2-2011

Previous page 1 2 3 4 5Next page

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων