Επίκαιρη Νομοθεσία

ΠΟΛ 1003/3-1-2011 τρόπος τιμολόγησης υπηρεσιών «Tουριστικού Πακέτου» ανά περίπτωση

Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας:  Εγκύκλιος   ΦΕΚ 212 Α άρθρο 13 του Ν. 3899/17.12.2010

ΦΕΚ 1769/11-11-2010 Αριθμός 13347. Νέες προθεσμίες καταβολής δόσεων λειτουργικής τακτοποίησης

Εγκύκλιος Αρχηγείου Πυροσβεστικής για δίμηνη προθεσμία για κατάθεση δικαιολογητικών αναφορικά με την λειτουργική τακτοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων

Εγκύκλιος για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος Εφαρμογή Ν. 3868/2010.

Κ.Υ.Α. για την εφαρμογή του νόμου περί ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος.

ΦΕΚ 62/Α/28-04-2010 ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης

ΦΕΚ 58/23-04-2010 Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης

Εγκύκλιος 17280 (30-09-2009) Ενιαία Εφαρμογή Ν. 3766/09, Ειδικός Γραμματέας, Λειτουργική Τακτοποίηση

Εγκύκλιος 15143(14-07-2009) εφαρμογή Ν. 3766/09 Λειτουργική Τακτοποίηση

ΦΕΚ 102/1-10-2009 (Νόμος 3766) Λειτουργική Τακτοποίηση Τουρ. Καταλυμάτων & Αδειοδότησης Κολυμβητικών Δεξαμενών.

ΦΕΚ2141/15-10-2008 Εξαιρέσεις Περιοχών απο τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004

ΚΥΑ 45806-2008 Εξαιρέσεις Περιοχών Επικράτειας απο τον Αν. Νόμο

Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για τις οφειλές απο δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές

78-2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τροποποίηση του Π.Δ. 43/2002 (ΦΕΚ B 1441 /09.08.2007) «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών».

Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθμόν 43. Κατάταξη των κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών.

Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές Διατάξεις ΦΕΚ N 3498 FEK 230

Σχέσεις Ξενοδόχων-Πελατών N 1652 1986 FEK 167 A

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Πετρελαίου FEK 169A 2006 N 3483 AR 10

Previous page 1 2 3 4 5Next page

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων