Επίκαιρη Νομοθεσία

Αιγιαλός-Παραλία και άλλες διατάξεις FEK 285A N 2971-2001

Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης του Φ.Π.Α. από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με το σύστημα ALL INCLUSIVE

Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εγκύκλιος Υπεύθυνοι διευθυντές Ξενοδοχείων 522729-1995

Κανόνες πυρασφάλειας – ΠΡ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 71-1988

Λειτουργική νομιμοποίηση FEK 118 1993 N2160

Διαδικασία και διαλογικά διαθεσιμότερα αδειών αναζητήσεις καταστημάτων υγειονομικής δημιουργίας και κολυμβητων χρημαμενών ειδοποίηση κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Σχέδιο Νόμου «Αιγιαλός και παραλία»

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής χρονιάς

Εξαιρέσεις περιοχών από τον επενδυτικό Νόμο ΚΥΑ 17829 Φεκ 574 Β 08-05-2006

Πνευματικά αποτελέσματα Ν 2121 1993

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΦΕΚ 114 08-06-2006

Καταργή τελών καθαριότητα σε Δήμους Αρθρο 5 N 429-1976

Λειτουργία Καζίνο FEK 62A N 2206-1994

Κίνητρα συνέχεια αιτήσεις FEK 261 N 3299 23-12-2004

ΤΑΞΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΕΚ 1 1999 N 2676

Οργανολογία ΤΑΞΥ ΦΕΚ 11 Α ’02 -02-06

Πρακτική μαθητής μαθητών N 3386 FEK 212 2005

Προδιαγραφές κένθετος προπονητικά του χωριού ΦΕΚ 1393 Β 03-08-07

Ρύρρο Οφειλών ΙΚΑ Fek 272 A 21-12-06 N 3518

Previous page 1 2 3 4 5

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων