Επίκαιρη Νομοθεσία

Αιγιαλός-Παραλία και άλλες διατάξεις FEK 285A N 2971-2001

Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης του Φ.Π.Α. από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με το σύστημα ALL INCLUSIVE

Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εγκύκλιος Υπεύθυνοι διευθυντές Ξενοδοχείων 522729-1995

Κανόνες πυρασφάλειας – ΠΡ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 71-1988

Λειτουργική νομιμοποίηση FEK 118 1993 N2160

Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών εντός κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Σχέδιο Νόμου «Αιγιαλός και παραλία»

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής

Εξαιρέσεις περιοχών από τον επενδυτικό Νόμο ΚΥΑ 17829 Φεκ 574 Β 08-05-2006

Πνευματικά δικαιώματα Ν 2121 1993

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΦΕΚ 114 08-06-2006

Καταβολή τελών καθαριότητας σε Δήμους Αρθρο 5 N 429-1976

Λειτουργία Καζίνο FEK 62A N 2206-1994

Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων FEK 261 N 3299 23-12-2004

ΤΑΞΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ FEK 1 1999 N 2676

Oργανισμός ΤΑΞΥ FEK 11 A’ 02-02-06

Πρακτική άσκηση σπουδαστών N 3386 FEK 212 2005

Προδιαγραφές κέντρων προπονητικού τουρισμού ΦΕΚ 1393 Β 03-08-07

Ρύθμιση Οφειλών ΙΚΑ Fek 272 A 21-12-06 N 3518

Previous page 1 2 3 4 5

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *