ΟΑΕΔ Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2018-2019

ΦΕΚ1980_Β_2018 Στην αριθμ. 7991/158/10-5-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με θέμα «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2018-2019, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» ΦΕΚ τ.Β΄1687/15-5-2018, διορθώνεται, το εσφαλμένο: «Αριθμ. 7991/158 Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2018- 2019, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου

Δημόσια Πρόσκληση Κοινωνικού Τουρισμού 2018-2019

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων