ΦΕΚ 2401/Β/22-6-2018 Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

ΦΕΚ Β 2401/22-6-2018 Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων ΣΕΠΕ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων