ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Υπεύθυνου Ομάδας Έργου για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ Κύκλος)»

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ Κύκλος)»

Ανοιχτή Πρόσκληση Επιλογής Υπεύθυνου Ομάδας Έργου

                                                   ΠΟΞ_Πρόσκληση επιλογής Υπεύθυνου έργου_____

 

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων