Συνεργασία της ΠΟΞ με την Taseis Management (Προσωπικά Δεδομένα- GDPR)

Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών GDPR

Η συμμόρφωση των ξενοδοχειακών μονάδων μας με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR) κρίνεται αναγκαία, καθώς από το Μάιο του 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος αυστηροποιημένος ευρωπαϊκός κανονισμός που αυξάνει τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Επισημαίνεται ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται είτε κατόπιν αυτεπάγγελτων αιφνίδιων ελέγχων της Αρχής, είτε κατόπιν καταγγελίας (π.χ. από έναν «δυσαρεστημένο» πελάτη, εργαζόμενο, συνεργάτη κλπ.), ενώ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η συμμόρφωση με τον Κανονισμό θα αποτελεί προαπαιτούμενο σύναψης της κάθε είδους συμφωνίας (πχ. με tour operators για δική τους διασφάλιση), όπως ήδη συμβαίνει στον λοιπό Ευρωπαϊκό χώρο.

Λόγω της πληθώρας στοιχείων που διαχειρίζονται οι ξενοδόχοι και τα οποία προέρχονται από πολλές πηγές, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων συμπράττει με την εταιρεία TASEIS MANAGEMENT (με εξειδίκευση στον τομέα του τουρισμού) και προτείνει μια αποκλειστικά για τα Μέλη της επιλογή που θα ενημερώνει, θα εκπαιδεύει και θα παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες GDPR (http://www.taseism.gr/), με ειδικές τιμές, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ξενοδοχείου ξεχωριστά.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την οικονομική πρόταση της TASEIS MANAGEMENT, καθώς και συμπληρωματικό υλικό με τα βασικά σημεία των κανονιστικών απαιτήσεων και των σταδίων συμμόρφωσης του GDPR.

Ο νέος νόμος 4624/2019. Η ενσωμάτωση του GDPR για τα Προσωπικά Δεδομένα στην εθνική νομοθεσία. Ενημέρωση απο την Taseis Management

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων