Εγκύκλιος ΑΑΔΕ με αρ. A. 1196_2019 με τίτλο: Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄)

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ με αρ. A. 1196_2019 με τίτλο : Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄)

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων