Εγκύκλιος ΕΦΚΑ με αρ. 24 με τίτλο: Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ με αρ. 24 με τίτλο: Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων