Εγκύκλιος ΕΦΚΑ με αρ. 28 με τίτλο : Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ με αρ. 28 με τίτλο : Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων