Ο νέος νόμος 4624/2019. Η ενσωμάτωση του GDPR για τα Προσωπικά Δεδομένα στην εθνική νομοθεσία

Πόσο έτοιμα τα ξενοδοχεία μπροστά στις νέες απαιτήσεις;

Στις 29 Αυγούστου 2019, ψηφίστηκε από τη Βουλή, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο ν.4624/2019, με τον οποίο εκτός των άλλων θεσπίζονται μέτρα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR – (Ε.Ε.) 2016/679.

 

Ο νέος νόμος εξειδικεύει τους κανόνες του ευρωπαϊκού πλαισίου, ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές της Ελληνικής έννομης  τάξης και αφορά όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία που επεξεργάζονται μεγάλο όγκο δεδομένων φυσικών προσώπων – συχνά και ευαίσθητων – από όλες τις χώρες του κόσμου.

 

Η συμμόρφωση με τον GDPR αποτέλεσε κατά την τελευταία διετία μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Η απαίτηση για συμμόρφωση καθίσταται πλέον ακόμα πιο επιτακτική καθώς το ελληνικό κράτος είναι πλέον απόλυτα έτοιμο να αντιμετωπίσει το ζήτημα της προστασίας προσωπικών δεδομένων με βάση το αναθεωρημένο κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

 

Ο Νόμος 4624/2019 ο οποίος αντικαθιστά τον προηγούμενο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και εξειδικεύει την Εφαρμογή του GDPR στη Ελλάδα, όπως για παράδειγμα την εξειδίκευση των προστίμων, την εισαγωγή ποινικών κυρώσεων κ.α.

 

Κάθε επιχείρηση προχωρώντας σε μελέτη συμμόρφωσης κατά GDPR – όπως και οφείλει πλέον – θα είναι σε θέση να γνωρίζει τα κενά που παρουσιάζουν οι διαδικασίες και τα πληροφοριακά της συστήματα και σε ποιες κινήσεις πρέπει να προβεί για να μειώσει  τους επιχειρηματικούς κινδύνους που απορρέουν από αυτά σε περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου ή ελέγχου κατόπιν καταγγελίας στην Α.Π.Δ.Π.Χ.

 

Με αφορμή την ψήφιση του νέου νόμου σας υπενθυμίζουμε την συνεργασία της Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων (ΠΟΞ) με την συμβουλευτική – εκπαιδευτική εταιρεία TASEIS, η οποία επιλέχθηκε από την ΠΟΞ ως μια αξιόπιστη επιχειρηματική πρόταση για την συμμόρφωση των ξενοδοχείων με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR) αλλά και για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου DPO και εκπαίδευσης του απασχολούμενου προσωπικού.

 

Τα μέλη της ΠΟΞ που ενδιαφέρονται να εξετάσουν την προσφορά που έχουμε αποδεχτεί ως Ομοσπονδία από την Taseis μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά ανατρέχοντας στην πρώτη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας, στο υπερσύνδεσμο: https://www.hhf.gr/2019/05/10/3523/

 

 

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων