Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α 145-2019 – Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσω- τερικών, Οικονομικών και Υγείας.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ Α 145-2019 – Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσω- τερικών, Οικονομικών και Υγείας.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων