ΦΕΚ 949 Β ΥΑ 1053 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

ΦΕΚ 949 Β ΥΑ 1053 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡ 2 ΠΝΠ ΤΗΣ 11-03-20 21-03-20

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων