ΦΕΚ 1044 Β 26-3-2020 Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 (1) Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ 1044 Β 26-3-2020 Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 (1) Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων