ΦΕΚ 1073 Β 27-3-2020 ΥΑ Αριθμ. 5248 Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους.

ΦΕΚ 1073 Β 27-3-2020 ΥΑ Αριθμ. 5248 Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων