Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 13/4/2020 ΦΕΚ Α 84 Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

ΠΝΠ της 13-4-2020- ΦΕΚ Α 84 Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων