ΦΕΚ 1457 Β ΚΥΑ 39162 ΕΞ 2020 Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ 1457 Β ΚΥΑ Αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων