ΦΕΚ Α 101 24-5-2020 Ν. 4688 “Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.».

ΦΕΚ Α 101- 24-5-2020 N. 4688 Ειδικές μορφές τουρισμού,διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.».

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων