ΚΥΑ 23102/477 με τίτλο «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά.».

ΦΕΚ 2268 /B/ 13-6-2020 ΚΥΑ 23102/477 Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων