ΚΥΑ 23103/478 ΦΕΚ 2274/Β/14-6-2020 « Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ»

ΦΕΚ 2274/Β/14-6-2020 ΚΥΑ 23103/478 « Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ»

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων