ΦΕΚ 2276 Β 14-6-2020 Επιστρεπτέα Προκαταβολή σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω COVID -19 για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020.

ΦΕΚ 2276 /Β 14-6-2020 Αριθμ. ΓΔΟΥ 131 Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων