INSETE | Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002423

  

 

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002423

 

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002423.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης για 1.200 ωφελούμενους άνω των 18 ετών, εργαζόμενους αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης  που απασχολούνται (αποκλείονται οι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι). Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το  σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Η θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών στην ειδικότητα «Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας (Guest Experience Expert (GEE) in Tourism)» θα πραγματοποιηθεί είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση), είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη.

Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, χωρίς κόστος.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00€. Η μέγιστη συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 80 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως των επιτρεπτών ορίων που ορίζονται στην παρ. 6 της πρόσκλησης επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει  μια και μοναδική αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.training24.insete.gr, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής». Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής  (ΚΑΥΑΣ).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του και να αναρτήσει τα δικαιολογητικά του από την 10/8/2020, ώρα 9 πμ έως την 30/9/2020 και ώρα 24μμ

Μοναδικό κριτήριο επιλογής των ωφελούμενων είναι η ημερομηνία και ώρα της αίτησής τους, βάσει της χρονοσήμανσης που θα δοθεί από το Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπερβούν τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας η οποία θα προκύπτει από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κατά την υποβολή της αίτησης.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες : εδώ

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων