ΦΕΚ 3770 Β /7-9-2020 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο

ΦΕΚ Β 3770 /7-9-2020 Αριθμ. οικ. 34236/860 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων