ΦΕΚ 3867/Β/10-9-2020 ΚΥΑ ΑΡ. ΓΔΟΥ 207 Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020.

ΦΕΚ 3867

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων