Επιστολή της ΠΟΞ προς το Υπουργείο Οικονομικών – Εφαρμογή και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των πρόσθετων μέτρων στήριξης που έχουν προβλεφθεί για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή.

Επιστολή της ΠΟΞ προς το Υπουργείο Οικονομικών – Εφαρμογή και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των πρόσθετων μέτρων στήριξης που έχουν προβλεφθεί για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων