ΦΕΚ Β 5245 Παράταση ισχύος των μέτρων του αρ 235 του ν4727 (εξ αποστάσεως εργασία-κλπ)

ΦΕΚ Β 5245 /26-11-2020 Αριθμ. οικ. 48690/1476 Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων