ΦΕΚ Β 5509 – Έκτακτα μέτρα έως 7-1-2021

ΦΕΚ Β 5509- Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588 Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 5486).

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων