ΦΕΚ Β 5577/17-12-2020 Μείωση ενοικίου για το μήνα Δεκέμβριο 2020

ΦΕΚ Β 5577 /17-12-2020 Αριθμ. Α.1274 Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων