Επιστολή της ΠΟΞ 28-1-2021 – Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στην άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

                                       

Προς το

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-

Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Κοινοποίηση

κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

κο. Χάρη Θεοχάρη

Υπουργό Τουρισμού

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

Από τη κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ρητά (και ορθά) το δικαίωμα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να διαθέτουν (εφόσον ασφαλώς κατέχουν όλες τις νόμιμες άδειες) θαλάσσια μέσα αναψυχής για τους πελάτες τους, αναπτύσσοντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στον έμπροσθεν αυτών χώρο του αιγιαλού. Το πρόβλημα είναι πως στην πράξη η ρύθμιση αυτή αναιρείται.

Συγκεκριμένα με την τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα που έλαβε χώρα το 2018 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής να δηλώνουν ως «πόστο» θέση μέσα στη θάλασσα. Στην περίπτωση μάλιστα που μια επιχείρηση διαθέτει ήδη άδεια με «πόστο» στον αιγιαλό, αν επιθυμεί να ανανεώσει την άδειά της μεταφέροντας το «πόστο» της στη θάλασσα, δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα. Έτσι, μια επιχείρηση που δραστηριοποιείτο μέχρι πρόσφατα στον έμπροσθεν ενός ξενοδοχείου χώρο του αιγιαλού έχει τη δυνατότητα, στην περίπτωση που το ξενοδοχείο αποφασίσει να ασκήσει το ίδιο τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, να μεταθέσει (χωρίς την έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα) το «πόστο» της εντός της θάλασσας και χωρίς να πληρώνει το οποιοδήποτε μίσθωμα, να λειτουργεί παράλληλα και εις βάρος της ξενοδοχειακής επιχείρησης, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των λουόμενων και των χρηστών των θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Σχετικά και κατόπιν της από 13-11-2019 επιστολής μας, μας εστάλη το με αρ.πρωτ. 2133.1/45025/14-7-2020 έγγραφό σας με το οποίο μας ενημερώσατε πως προκειμένου να επιλυθεί το ανωτέρω περιγραφόμενο πρόβλημα εξετάζετε το ενδεχόμενο προσθήκης διάταξης με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Σε περίπτωση που ξενοδοχειακή μονάδα της παρ. 4 του άρθρου 22 (σ.σ. του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20) υποβάλει αίτημα έκδοσης άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής αποκλειστικά για τους πελάτες της, σε περιοχή έμπροσθεν της εγκατάστασής της, όπου προϋφίσταται και ήδη δραστηριοποιείται αδειδοτημένος εκμισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), με σημείο αναφοράς είτε πόστο είτε σημείο θαλασσίου χώρου, ο οποίος έχει υποβάλει αίτημα ανανέωσης της άδειάς του, τότε το αίτημα της ξενοδοχειακής μονάδας εξετάζεται κατά προτεραιότητα και μόνο σε περίπτωση απόρριψής του ανανεώνεται η άδεια εκμίσθωσης του προϋφιστάμενου εκμισθωτή. Η διάταξη αυτή αρχίζει να ισχύει δύο (02) έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
».

Πρόκειται για μια πρόταση, η οποία, όπως σας δηλώσαμε σχετικά, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο η σχετική ρύθμιση θα έπρεπε να ισχύσει άμεσα, σε κάθε δε περίπτωση από το έτος 2021.

Έκτοτε και ενώ έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) σχεδόν μηνών δεν έχουμε καμία ενημέρωση σχετικά.

Πιστεύουμε πως η ενθάρρυνση της άσκησης της δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και προς το συμφέρον των προσώπων που κάνουν χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών είναι και στον περαιτέρω εμπλουτισμό και ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας συμβάλει.

Για το λόγο αυτό επισημαίνουμε ξανά την ανάγκη άμεσης και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της νέας τουριστικής σαιζόν επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας σχετικά και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γρηγόρης Τάσιος                                     Μανώλης Τσακαλάκης                                                                                                     

Πρόεδρος Δ.Σ.                                           Γενικός Γραμματέας

 

 

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων