Παρατηρήσεις της ΠΟΞ στα άρθρα 6 και 19 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Παρατηρήσεις της ΠΟΞ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων