Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας με θέμα : Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας : Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων