ΦΕΚ Α 143/13-8-2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σε συνέχεια των πυρκαγιών του Αυγούστου, «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις».

ΦΕΚ Α143 – 13.08.2021 ΠΝΠ Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων