Επιστολή της ΠΟΞ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Ρήτρα διατήρησης αριθμού εργαζομένων

Επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ- Ρήτρα διατήρησης αριθμού εργαζομένων__

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων