Επιστολή της ΠΟΞ 29-3-2022 -Παράταση της προθεσμίας έκδοσης ΑΕΠΟ – Επαναφορά σε ισχύ της διάταξης του άρθρου 66 του ν. 4403/2016

Επιστολή της ΠΟΞ – Παράταση της προθεσμίας έκδοσης ΑΕΠΟ – Επαναφορά σε ισχύ της διάταξης του άρθρου 66 του ν. 44032016

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων