Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας – Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

15.06.2022_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΘΕΡΜΙΚΗ-ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων