Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ ) 2022-2023

ΦΕΚ Β 2993 _10-6-2022 Αριθμ. οικ. 55349 Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2022- 2023, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

Ανακοίνωση Τύπου Υπουργείου Εργασίας

Πρόσκληση Προγράμματος Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων , Ανέργων και Οικογενειών αυτών με επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού 2022-2023.

Οι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2022-2023» πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής από τις 15.06.2022 και ώρα 13.00 έως τις 23.06.2022 και ώρα 14:00 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr.

Αιτήσεις για παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων  Κοινωνικού Τουρισμού

Οδηγίες αίτησης παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος ΔΥΠΑ  Κοινωνικού Τουρισμού 2022

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων