ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β ΚΥΚΛΟΣ)» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5035121

                                                             

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων για κατάρτιση του Μητρώου Ωφελουμένων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β ΚΥΚΛΟΣ)» με κωδικό MIS 5035121 ως προς την ορθότητα και πληρότητά τους.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας, συγκροτήθηκε ο Προσωρινός Πίνακα των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων κατά φθίνουσα σειρά με τη Συνολική Βαθμολογία της κάθε αίτησης.

Δείτε εδω τα αποτελέσματα

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων