ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β ΚΥΚΛΟΣ)» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5035121.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του οριστικού μητρώου ωφελουμένων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β ΚΥΚΛΟΣ)» με κωδικό MIS 5035121.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας, συγκροτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων κατά φθίνουσα σειρά με τη Συνολική Βαθμολογία της κάθε αίτησης.

Οι απορριφθέντες υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τον λόγο απόρριψης της αίτησης τους χρησιμοποιώντας τον αριθμός ΚΑΥΑΣ, το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους στην ενότητα

«Αναζήτηση Αίτησης» (https://110hhf.gr/p/m/getapplication/el-GR)

Μπορείτε να δείτε το Οριστικό μητρώο εδώ.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων