Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων στα πλαίσια εφαρμογής του αρθ. 23 παρ. 4 του Ν. 4662/2020.

6ΡΜΙ46ΝΠΙΘ-738 ΟΕ ΓΓΠΠ Α1161_23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ_ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων